Jak funguje
BIM PLATFORMA?

Podívejte se na video prezentaci a ukázku práce s aplikací.

Chci využívat
BIM PLATFORMU

Založte si účet ZDARMA a začněte zvyšovat efektivitu (spolu)práce již dnes.

Co získám založením účtu?
 • Přehled nad rozpočtem stavby, dodatky a průběhem výstavby, schvalování prostavěnosti
 • Čtečku 2D výkresů dwg a pdf s odečtem výměr
 • Prohlížení 3D modelů včetně cen z KROS 4 (5D)
 • 5 GB prostoru pro Vaše projekty / 100 GB pro uživatele SW KROS 4
 • Snadné sdílení a spolupráci s Vašimi partnery
 • Vstup do Stavební knihovny a dalších specializovaných aplikací


Chci založit účet

Bezpečí vašich dat je pro nás prioritou

Microsoft Azure

Aplikace BIM PLATFORMA je provozována na cloudu Azure od společnosti Microsoft; jedním z nejvýkonnějších, nejbezpečnějších a nejdostupnějších cloudových řešení. Vaše data jsou na cloudu Azure zcela v bezpečí. Další informace naleznete přímo na webu společnosti Microsoft.

Microsoft Azure

Zabezpečený přístup

K uživatelskému obsahu na BIM PLATFORMĚ má přístup pouze uživatel, který zná uživatelské jméno a heslo.

Komunikace v rámci webového řešení je šifrovaná pomocí SSL/TSL a přístup do aplikace BIM PLATFORMA je zabezpečen pomocí Oauth 2.0 protokolem pro autentizaci.

Bezpečnostní testy

Aplikace je průběžně nasazovaná s aktualizacemi a zabezpečeními jednotlivých frameworků použitých při vývoji. Je průběžně ověřovaná penetračními testy pro stálé zajištění její vysoké bezpečnosti.

Sdílení dat

Pouze uživatel si volí, jaká data a s kým chce sdílet, včetně nastavení režimu – pro úpravy, čtení, ad.

investor

Rozhodujte správně o svých investicích ve chvíli, kdy je možno jejich výši ještě ovlivnit!
Stačí jedna registrace a založit projekt a máte přístup ke všem informacím, které budeme v rámci projektu potřebovat.

Získejte kvalifikovaný odhad ceny stavby již ve fázi architektonické studie.
Stačí zadat místnosti nebo velikosti bytů a aplikace KUBIX Vám to spočítá.

Přejít k aplikaci

Vybírejte a porovnávejte technicky ověřená konstrukční řešení.
Ověřte si parametry konstrukce a použité materiály.

Přejít k aplikaci

Sledujte realizaci staveb jednoduše s novou aplikací průběh výstavby.
Průběh výstavby přináší přehledné čerpání rozpočtu a efektivní komunikaci mezi všemi účastníky výstavby online přes webový prohlížeč.

Přejít k aplikaci

Elektronický stavební deník
Aktuální přehled o vaší stavbě kdykoli a odkudkoli.

 • vždy aktuální informace o stavbě
 • úspora pracnosti ve srovnání s papírovou formou deníku
 • online přístup a sdílení
 • zadávání záznamů včetně fotografií přímo na stavbě
Přejít k aplikaci

projektant a architekt

Zpřesněte odhad ceny stavby již při fázi projektování a předcházejte tak opakovaným úpravám projektové dokumentace. Využijte ověřená konstrukční řešení, jež jsou oceněná položkami Cenové soustavy ÚRS.

Aplikace KUBIX
Získejte kvalifikovaný odhad ceny stavby již ve fázi architektonické studie. Vysoký stupeň agregace při zachování velké přesnosti cen.

Přejít k aplikaci

Vybírejte a porovnávejte technicky ověřená konstrukční řešení.
Ověřte si parametry konstrukce a použité materiály.

Přejít k aplikaci

Prohlížeč IFC s funkcionalitou porovnání skladeb
Okamžitý přepočet finančního dopadu při změně technologie celých skladeb nebo konstrukcí již ve fázi projektování díky výhodám 3D modelu a Stavební knihovny DEK.

Přejít k aplikaci

Výpočtové programy
Sada výpočetních webových aplikací (programů) pro stavebnictví, zejména pro oblast energetiky, tepelné ochrany budov a TZB.

Přejít k aplikaci

rozpočtář

Využijte nové možnosti SW KROS 4 díky přímé vazbě na webové aplikace v prostředí BIM PLATFORMY.

OCENĚNÍ BIM MODELU (video)
 • Aplikace pro oceňování 3D modelů.
 • Rychlé sestavení položkového rozpočtu v SW KROS s využitím zápisu celých skladeb konstrukcí z on-line databáze skladeb konstrukcí a prvků ve Stavební knihovně DEK.
 • Automatizovaný přenos dat mezi modelem a rozpočtářským SW KROS 4.
Přejít k aplikaci

dodavatel stavby

Využijte komunikace a sdílení dat v prostředí BIM PLATFORMY. Mějte vždy aktuální informace týkající se projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

BIM PLATFORMA
 • Cloudové úložiště veškeré dokumentace
 • Přístup k dokumentaci projektu v rámci sdílení dat a informací na BIM PLATFORMĚ
Přejít k aplikaci

Sledujte realizaci staveb jednoduše s novou aplikací průběh výstavby.
Průběh výstavby přináší přehledné čerpání rozpočtu a efektivní komunikaci mezi všemi účastníky výstavby online přes webový prohlížeč.

Přejít k aplikaci

Elektronický stavební deník
Aktuální přehled o vaší stavbě kdykoli a odkudkoli.

 • vždy aktuální informace o stavbě
 • úspora pracnosti ve srovnání s papírovou formou deníku
 • online přístup a sdílení
 • zadávání záznamů včetně fotografií přímo na stavbě
Přejít k aplikaci

Management úkolů
Úkoly na jednom místě a pod kontrolou

 • vytváření a evidence úkolů online
 • vždy aktuální přehled o jejich řešení na stavbě
 • přesná lokalizace úkolů značkami ve výkresu
 • fotodokumentace původního stavu a řešení
Přejít k aplikaci

realizační firma

Mějte přehled o aktuálních cenách a dostupnosti potřebných materiálů a výrobků na stavbě. Využijte kalkulační SW KROS 4 s propojením na neustále aktuální databázi největšího dodavatele stavebních materiálů a výrobků (Stavebniny DEK).

 • Sestavte si nabídku tak jste zvyklí s Cenovou soustavou ÚRS a využijte on-line propojení s databází výrobků Stavebnin DEK.
 • Mějte přehled o aktuálních cenách a dostupnostech materiálů a výrobků.
 • Pošlete automaticky objednávku do DEK a obratem máte ceny, za které materiál pořídíte.
Přejít k aplikaci

Sledujte realizaci staveb jednoduše s novou aplikací průběh výstavby.
Průběh výstavby přináší přehledné čerpání rozpočtu a efektivní komunikaci mezi všemi účastníky výstavby online přes webový prohlížeč.

Přejít k aplikaci

Elektronický stavební deník
Aktuální přehled o vaší stavbě kdykoli a odkudkoli.

 • vždy aktuální informace o stavbě
 • úspora pracnosti ve srovnání s papírovou formou deníku
 • online přístup a sdílení
 • zadávání záznamů včetně fotografií přímo na stavbě
Přejít k aplikaci

Management úkolů
Úkoly na jednom místě a pod kontrolou

 • vytváření a evidence úkolů online
 • vždy aktuální přehled o jejich řešení na stavbě
 • přesná lokalizace úkolů značkami ve výkresu
 • fotodokumentace původního stavu a řešení
Přejít k aplikaci

facility manažer

Udržujte si přehled o celé budově a výrobcích. Využijte přístup k dokumentům o projektu na jednom místě – záruční listy, katalogové listy výrobků, parametry BIM objektů apod.

Využijte aplikaci Stavební knihovna DEK s nejširší databází materiálů a výrobků pro stavebnictví. Mějte přehled o cenách prací údržby, oprav, bourání a renovací díky aplikaci Cenová soustava ÚRS online.

Přejít k aplikaci

Elektronický stavební deník
Aktuální přehled o vaší stavbě kdykoli a odkudkoli.

Jakákoli informace z průběhu realizace stavby je v elektronickém stavebním deníku dostupná online. Přehledně evidované záznamy na jednom místě a dostupné kdykoliv během celé životnosti stavby.

Přejít k aplikaci

Management úkolů
Úkoly na jednom místě a pod kontrolou

 • vytváření a evidence úkolů online
 • vždy aktuální přehled o jejich řešení na stavbě
 • přesná lokalizace úkolů značkami ve výkresu
 • fotodokumentace původního stavu a řešení
Přejít k aplikaci

Vliv okamžiku rozhodnutí na výslednou výši nákladů stavby

1% vynaložených nákladů rozhodne
o 72% ceny celé stavby

BIM PLATFORMA vám pomůže ve všech fázích investičního záměru.

Od rozhodování přes projektování až do fáze rozpočtování, výběru zhotovitele a řízení procesů na stavbě při realizaci i údržbě.

graph

Podívejte se na zkrácený popis správy projektu a jak můžete díky aplikacím BIM Platformy zefektivnit vaši práci.

Investor

Popis záměru s architektonickou studií

1.

Vyžaduje odevzdávání dokumentů a jejich sdílení v rámci projektu v založeném na BIM Platformě.

Provádí kvalifikovaný odhad ceny stavby (projektu) v rámci studie v aplikacích Rychlé ocenění ÚRS (KUBIX a KOSTO).

Vytváří model stavby v 3D CAD SW pomocí nástroje pro vkládání skladeb (Plug-in DEKSOFT), používá osvědčená konstrukční řešení ze Stavební knihovny DEK.

Model stavby vyexportuje do výměnného formátu IFC, který nahraje do BIM Platformy.

2.

Architekt + Projektant

Definice konstrukcí a projektování stavby

Investor + Projektant

Projektová stavba

3.

Komunikují nad modelem v prostředí BIM platformy. Využívají prohlížeč IFC modelu, který umí vizualizovat 3D model.

Pomocí aplikace Výměna skladeb, může investor a projektant navrhovat a vyhodnocovat změny celých skladeb v rámci modelu a okamžitě tak posoudit a vyhodnotit dopad změn na cenu stavby.

Odsouhlasené změny zapracuje projektant do 3D modelu stavby a opět po vygenerování IFC souboru může model předat investorovi i rozpočtáři.

V programu KROS 4 si vytváří rozpočet stavby provázaný s IFC modelem v BIM platformě

Při tvorbě rozpočtu využívá zápisy celých skladeb konstrukcí a prvků ze Stavební knihovny DEK, které jsou oceněné položkami Cenové soustavy ÚRS.

V rámci kompletního rozpočtu ocení rozpočtář v SW KROS 4 i náklady, jež nejsou součástí grafiky modelu (terénní práce, výkopy, VRN ad.) položkami Cenové soustavy ÚRS a použije vazbu na model, aby byl ocenění v modelu vždy kompletní.

Veškeré náklady jednoduše naváže na model stavby do BIM Platformy pro zobrazení a další potřeby investora.

Do projektu stavby BIM Platformy může rozpočtář účastníkům projektu uložit i rozpočet a další dokumentaci ve formátech XLS, PDF ad.

4.

Rozpočtář + kalkulant / přípravář

Položkový rozpočet stavby a výběr zhotovitele

Zhotovitel

Realizace stavby

5.

Může využívat všechny aplikace jako rozpočtář


Zhotovitel má možnost si pomocí modulu v SW KROS 4 připravit interní kalkulaci nákladů. Automaticky si z KROS 4 může poptat cenu a dodávku materiálů u stavebnin a promítnou ji do svých plánů. Sledovat realizaci zakázky a připravovat průběžně dokumentaci o realizaci a podklady pro fakturaci investorovi/dodavateli stavby.

done